[1]
A. Fuad, “Rekonstruk Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Bermuatan Paham Radikal di Sekolah”, AnCoMS, no. Seri 2, pp. 663-672, May 2017.