[1]
A. Tamam, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Perspektif Maslahah Mursalah”, AnCoMS, vol. 3, no. 1, pp. 848-856, Nov. 2019.