[1]
M. Ramadhan, “Integrasi Nilai Islam Moderat dalam Pendidikan Islam untuk Menguatkan Harmoni Sosial Keagamaan pada Masyarakat Plural”, AnCoMS, vol. 3, no. 1, pp. 701-709, Nov. 2019.