[1]
Z. Arifin and B. Aziz, “Nilai Moderasi Islam dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar Kota Kediri”, AnCoMS, vol. 3, no. 1, pp. 559-568, Nov. 2019.