[1]
A. Faujiah, “Communications Skill (Sebuah Analiss terhadap Sistem Komunikasi Menurut Syariat Islam dalam Rangka Pemasaran Sebuah Produk Barang Atau Jasa)”, AnCoMS, vol. 3, no. 1, pp. 279-293, Nov. 2019.