[1]
T. Hidayati, “Konsep Qiwamah pada Keluarga Perempuan Buruh Garam Masyarakat Madura”, AnCoMS, vol. 3, no. 1, pp. 187-197, Nov. 2019.