[1]
I. Ismail, “Pesantren, Islam Moderat, dan Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Islam”, AnCoMS, no. Series 2, pp. 585-594, Apr. 2018.