[1]
A. Musnandar, “Optimalisasi Zakat dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah”, AnCoMS, no. Series 1, pp. 345-356, Apr. 2018.