[1]
I. Gusmian, “Wajah Islam dalam Ruang Batin Manusia Jawa: Jejak Kearifan Kultural Islam Nusantara dalam Naskah Primbon dan Doa”, AnCoMS, no. Series 1, pp. 11-25, Apr. 2018.