(1)
Fuad, A. Rekonstruk Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Bermuatan Paham Radikal Di Sekolah. AnCoMS 2017, 663-672.