(1)
Muslihun, M.; Na`imahF. Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari?Ah Tahir Ibn ?Ashur. AnCoMS 2019, 3, 974-993.