(1)
Ramadhan, M. Integrasi Nilai Islam Moderat Dalam Pendidikan Islam Untuk Menguatkan Harmoni Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Plural. AnCoMS 2019, 3, 701-709.