(1)
Arifin, Z.; Aziz, B. Nilai Moderasi Islam Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar Kota Kediri. AnCoMS 2019, 3, 559-568.