(1)
Faujiah, A. Communications Skill (Sebuah Analiss Terhadap Sistem Komunikasi Menurut Syariat Islam Dalam Rangka Pemasaran Sebuah Produk Barang Atau Jasa). AnCoMS 2019, 3, 279-293.