(1)
Hidayati, T. Konsep Qiwamah Pada Keluarga Perempuan Buruh Garam Masyarakat Madura. AnCoMS 2019, 3, 187-197.