(1)
Azizah, I. Genealogi Riddah: Dari Masalah Aqidah Menjadi Hudud. AnCoMS 2017, 214-225.