(1)
Musnandar, A. Optimalisasi Zakat Dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah. AnCoMS 2018, 345-356.