(1)
Wasid, W. Nalar Moderatisme Islam Dalam Kitab Sharah Al-Kawakib Al-Lamaah Karya Kiai Abul Fadhal Senori Tuban. AnCoMS 2018, 207-212.