(1)
Palawa, A. Nasihat Al-Mulk: Pemikiran Politik Raja Ali Haji Perspektif Etik. AnCoMS 2018, 54-81.